:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2556

21 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ ธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ นายบุญช่วย ปานบุตร รองนายก อบต.แม่สำ และเจ้าหน้าที่ อบต.แม่สำ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายณรงค์ ธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ นายบุญช่วย ปานบุตร รองนายก อบต.แม่สำ และเจ้าหน้าที่ อบต.แม่สำ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.แม่สำณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.แม่สำ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร