:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: โครงการเพิ่มทักษะและความรู้สู้ภัยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร

26 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายชวน เทียบน้ำอ่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ นายโรจน์ อินดนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ นายเกื้อ แพ่งเมือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะและความรู้สู้ภัยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านฟากท่า ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร