:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ จัดฝึกอบรมโครงการอบรมท้องถิ่นสีขาว ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ ธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมท้องถิ่นสีขาว ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด โดยมีจ่าเอกจักเรศ มั่นสวาทะไพบูลย์เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุม อบต.แม่สำ
ช่วงเช้าได้รับเกียรติจากนายยงยุทธ ใจเสาร์ดี เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน การมอบรางวัลให้กับผู้เข้าอบรมที่ทำแบบสอบถามออนไลน์ได้คะแนนสูงสุด การร่วมวิเคราะห์กรณีศึกษา
และในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายธรรมะสำหรับคนทำงาน เพื่อให้การทำงานราบรื่น และมีความสุขในการทำงาน โดยเจ้าอาวาสวัดธรรมมิการาม หมู่ 1 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร