:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ออกชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

6 ส.ค. 2563

รายละเอียด:

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ออกบริการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2563

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร