:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: แจ้งกำหนดการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลแม่สำ ประจำปี พ.ศ. 2564

12 พ.ค. 2564

รายละเอียด:

แจ้งกำหนดการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลแม่สำ ประจำปี พ.ศ. 2564

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร