:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

25 ส.ค. 2563

รายละเอียด:

ชำระภาษีผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร