:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงิน เพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

28 มิ.ย. 2564

รายละเอียด:

รายละเอียด: การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงิน เพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จึงประกาศแจ้งขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังนี้ 1.การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ.2563 ขยายเวลาออกไปจนถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2563 จำนวน 3 งวด ดังนี้ *** งวดที่ 1 ชำระภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2563 *** งวดที่ 2 ชำระภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 *** งวดที่ 3 ชำระภายในในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


news_78_2022_9_24_104947.pdf