:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: โครงการวันแม่แห่งชาติ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ

8 ก.ค. 2564

รายละเอียด: เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีจิตซาบซึ้งในพระคุณแม่ เสริมโอกาสให้แม่และลูกได้ใกล้ชิดกันและได้แสดงความรักความอบอุ่น ก่อให้เกิดความผูกพันมากขึ้นและเกิดความกตํญญู

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร