:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่

11 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น กระติ๊บข้าวเหนียว กระด้ง ชะลอม เป็นต้น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร