:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: ผ้าทอกี่เอว ปกาเกอะญอ

11 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

เป็นผ้าทอของชาติพันธ์ปกาเกอะญอ บ้านแม่สาน หมู่ที่ 6 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขัทย ซึ่งมีลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น กว่า 30 ลาย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร