:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: อบต.แม่สำ ร่วมเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ,11 และ 13

12 มี.ค. 2564

รายละเอียด: เมื่อวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 13) เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต.แม่สำ สมาชิกสภา อบต.แม่สำ ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ และประชาชนของแต่ละหมู่บ้าน เข้าร่วมเวทีประชาคมโดยพร้อมเพรียงกัน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร