:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น/ข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

12 มิ.ย. 2563

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร