:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น/ข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

22 พ.ย. 2563

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น/ข้าราชการ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


jobs_260_2022_9_24_14027.pdf