:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน( FIX IT CENTER ) โดยวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ร่วมกับองค์

7 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 นายณรงค์ ธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน( FIX IT CENTER ) โดยวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2565 มีการถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านงานช่างแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การให้บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร