:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตำบลแม่สำ

27 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ นายชวน เทียบน้ำอ่าง นายบุญช่วย ปานบุตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ นายโรจน์ อินดนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ สิบเอกนิโรจน์ หุ่นแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด นายมนูศักดิ์ จันทร์โต นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ร่วมกับป้อมตำรวจแม่สำ หมู่ 13 บ้านตอสัก ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณป้อมตำรวจบ้านแม่สำ ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกับผู้ใช้รถถนนได้เกิดความปลอดภัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร