:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายณรงค์ ธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ นำทีมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ เดินรณรงค์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำนันตำบลแม่สำ ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ โรงเรียนบ้านสันหีบ พร้อมวงดุริยางค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้พี่น้องชาวตำบลแม่สำทุกท่าน ได้รับทราบและตระหนักถึงภัยโรคไข้เลือดออก และร่วมกันป้องกัน โดยการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามแหล่งที่มีน้ำขัง อีกทั้งยังแจกทรายอะเบทให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร