:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: อบต.แม่าำ จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) รุ่นที่ 2

27 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) รุ่นที่ 2 ณ วัดตอสัก ม.13 ต.แม่สำ โดยมีนา่ยสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานในพิธี และนายณรงค์ ธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน
ทั้งนี้ มีผู้นำชุมชน อาทิ กำนันตำบลแม่สำ ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต.แม่สำ ปลัดและเจ้าหน้าที่ อบต.แม่สำ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ และมีอาสาสมัคร อปพร. สนใจเข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 61 คน
ตลอดระยะการอบรม ทั้ง 5 วัน คือ วันที่ 27 มิ.ย.-1 ก.ค. 2565) อัดแน่นไปด้วยความรู้เกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสัชนาลัย และกู้ชีพ กู้ภัย จากโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร