:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ เดินรณรงค์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมา

29 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายณรงค์ ธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ พร้อมด้วยจ่าเอกจักเรศ มั่นสวาทะไพบูลย์ ปลัด อบต.แม่สำ นายเกื้อ แพ่งเมือง รองปลัด อบต.แม่สำ นำทีมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ เดินรณรงค์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแจกทรายอะเบทให้กับพี่น้องประชาชน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สำ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 2 และ 13 เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้พี่น้องชาวตำบลแม่สำ ได้รับทราบและตระหนักถึงภัยโรคไข้เลือดออก และร่วมกันป้องกัน โดยการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามแหล่งที่มีน้ำขัง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร