:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: อบต.แม่สำ รับมอบชุดสัญญาณไฟเตือนเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

25 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 11.40 น. นายณรงค์ ธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับมอบชุดสัญญาณไฟเตือนเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ติดตั้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันภัยจากน้ำท่วม อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลจากการวัดปริมาณน้ำฝนไปประยุกต์ใช้งานต่างๆได้ เช่น สถิติปริมาณน้ำในชุมชุน เพื่อเป็นข้อมูลในการปลูกพืช เป็นต้น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร