:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: อบต.แม่สำ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

15 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

อบต.แม่สำ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
โดยเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 และผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม อาคารสีชมพู
โทร. 055-019809 ในวันและเวลาราชการ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร