:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: 17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

17 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรม
วันที่ 17 ธันวาคม 2565 นายณรงค์ ธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ นำขบวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ พร้อมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน “ฟ้อนเจิง” ของชาติพันธุ์ปะกาเกอญอ ในพิธีสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จากนั้นถวายพานพุ่มดอกไม้ และว่าว เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -19 ธันวาคม 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร