:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: สำรวจบ้านผู้สูงอายุ เพื่อเประเมินการให้ความช่วยเหลือตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาสมและปลอดภัย หมู่ที่ 2,3

19 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 19 มกราคม 2566 
นายณรงค์ ธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ 
พร้อมด้วยนายวันชัย ทองเทศ  ผอ.กองช่าง 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสวัสดิการ สำนักปลัด และเจ้าหน้าที่กองช่าง 
ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สูงอายุ เพื่อเประเมินการให้ความช่วยเหลือ 
ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก
ของผู้สูงอายุให้เหมาสมและปลอดภัย หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร