:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสาว ประจำปี 2566

13 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ได้จัดทำโครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสาว เพื่อกระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน และการปรับปรุงพัฒนาตำบลแม่สำให้น่าอยู่ น่ามอง น่าท่องเที่ยว ด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นตำบลที่มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น ร่มเย็น เอื้อต่อการดำรงชีวิตและการท่องเที่ยว หน้าบ้านร่มรื่น สวยงามด้วยไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในบ้านถูกหลักสุขอนามัย หลังบ้านมีการปลูกผักสวนครัว ปลอดสารไว้ทานภายในครอบครัว โดยยึดหลัก “กินผักพื้นบ้าน อาหารเป็นยา(อายุวัฒนะ) รักษาสุขภาพ” อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มจากดูแลบ้านเรือนของตนเอง หมู่บ้าน และตำบล โดยให้มีการประกวดหมู่บ้านที่มีการดำเนินโครงการ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน พ.ศ. 2566 ผลการประกวดโครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสาว ประจำปีงบประมาณ 2566 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สำได้ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านดอนระเบียง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 13 บ้านตอสัก รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่ หมู่ที่2 บ้านแม่สำเหนือ, หมู่ที่3 บ้านท่าโพธิ์, หมู่ที่5 บ้านเกาะระเบียง, หมู่ที่9 บ้านฟากท่า, หมู่ที่12 บ้านบานชื่น ขอขอบคุณ #รพ.สต.แม่สำ #รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์ #รพ.สต.บ้านสะพานยาว #โรงเรียนบ้านแม่สำ #โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ #ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร