:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: มอบถุงยังชีพ เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงตำบลแม่สำ

23 มิ.ย. 2564

รายละเอียด: วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. นายทวี ยงญาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ร่วมกับ นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สำ และ อสม. เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบถุงยังชีพ เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ที่ ม. 2 บ้านแม่สำเหนือ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร