:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: น้ำออกรู บ้านแม่สาน ม.6

23 ก.ย. 2564

รายละเอียด:

น้ำออกรู บ้านแม่สาน ม.6 เป็นโพรงน้ำที่ไหลออกมาจากภูเขา เชื่อว่าเป็นแห่งอาศัยของช้างน้ำ ในตำนานโบราณ มีน้ำไหลออกมาตลอดทั้งปี สิ่งที่น่าแปลกใจคือ เมื่อเราสัมผัสน้ำ ถ้าต้นน้ำอุ่น ปลายน้ำจะเย็น แต่ถ้าต้นน้ำเย็น ปลายน้ำจะอุ่น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร