:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: มะค่าเสมายักษ์

16 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

มะค่าเสมายักษ์ (มะค่า-เส-มา-ยักษ์)  บ้านสะพานยาว ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ยังคงยืนต้นเด่นตระง่านสวยงาม รอบๆโคนต้นประมาณ 13 คนโอบ อายุกว่า 200 ปี สูงประมาณ 40 เมตร  มีลำต้น 3 ต้น แทงยอดขึ้นฟ้า ชาวบ้านเรียกว่ามะค่า 3 นาง พันรอบด้วยผ้าแพรหลากสี ด้านหน้ามีศาลเทพารักษ์ตั้งอยู่ บริเวณโคนต้นมีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายใบเสมา ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ รักและหวงแหนเพื่อสืบทอดให้ลูกหลาน คนรุ่นหลังได้ชื่นชม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร