:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: การบูรณาการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาในตำบลแม่สำ

17 มี.ค. 2564

รายละเอียด: วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายทวี ยงญาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ และนายเกื้อ แพ่งเมือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ เป็นตัวแทนในการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ตามแนวทางการบูรณาการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษา ตามนโยบายการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและให้มีส่วนร่วมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้เข้ารับการศึกษาของทุกภาคส่วนของจังหวัดสุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร