:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

นายณรงค์ ธุรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ

เบอร์โทร 0824065230, 055019809 ต่อ 18