:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ 13- หมู่ 11 ตำบลแม่สำ

วันที่ลงประกาศ: 15 เม.ย. 2563

รายละเอียด:


file

news_1_2022_9_24_778140.pdf