:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: สองฝั่งยมเกมส์

7 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายณรงค์ ธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยม ประจำปีการศึกษา 2565 "สองฝั่งยมเกมส์" เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านกีฬา การจัดแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ และการให้อภัยมีน้ำใจนักกีฬา โดยมีคณะครูนำทัพนักกีฬา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 11 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนบ้านสันหีบ
โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ
โรงเรียนบ้านปากสาน
โรงเรียนบ้านแม่สำ
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
โรงเรียนบ้านแม่ราก
โรงเรียนบ้านป่างิ้ว
โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย
โรงเรียนบ้านแม่สาน
โรงเรียนบ้านแม่สานสามัคคี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร