:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: ประกาศหลักเกณ์การคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้น

31 ก.ค. 2562

รายละเอียด:

ประกาศหลักเกณ์การคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


jobs_259_2022_9_24_997875.pdf