:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: ประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำยม ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

1 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายณรงค์ ธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำยม ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ของสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม โดยมีประชาชนชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ ได้ลงมติปิดสะพานเดิมเพื่อดำเนินการรื้อถอน และก่อสร้างสะพานใหม่
ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 - 19 เมษายน 2568

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร