:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัช เข้ามาบริการตรวจสุขภาพให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.แม่สำ

13 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ โดยนายณรงค์ ธุรี นายก อบต.แม่สำ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัช เข้ามาบริการตรวจสุขภาพให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.แม่สำ ทั้งนี้ยังได้ให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้ผู้ที่มารับการตรวจ และยาบำรุงร่างกาย บำรุงเลือดในรายที่ที่มีความเสี่ยงเลือดจาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อบต.แม่สำ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร