:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: อำเภอศรีสัชนาลัยประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

13 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ ธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และการประชาสัมพันธ์สื่อสารเชิงรุก ยกระดับปฏิบัติการ และสร้างการมีส่วนร่วมโดยกำหนดมาตรการอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาวิกฤตด้านสภาพแวดล้อม ในเรื่องของไฟป่า หมอกควัน และ ฝุ่น PM 2.5 อันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน โดยมีกำนันตำบลแม่สำ ผู้ใหญบ้านในตำบลแม่สำทั้ง 14 หมู่บ้าน รวมถึงสมาชิกสภา อบต.แม่สำ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อบต.แม่สำ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร