:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: ประชุมรับฟังปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ กลุ่มห้วยสะท้าง หมู่ที่ 5 บ้านเกาะระเบียง

14 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นาณรงค์ ธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ พร้อมด้วยนายชวน เทียบน้ำอ่าง รองนายก อบต.แม่สำ นายเกื้อ แพ่งเมือง รองปลัด อบต.แม่สำ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ ของพี่น้องประชาชนกว่า 30 ครัวเรือน กลุ่มห้วยสะท้าง หมู่ที่ 5 บ้านเกาะระเบียง โดยมีหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่สท.12 (ดอนระเบียง) เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข และการดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในอนาคต

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร