:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: อบต.แม่สำ ผนึกการเคหะแห่งชาติ พม.จ.สุโขทัย ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ตำบลแม่สำ ในโครงการบ้านสบายเพื่อยายตา

15 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายณรงค์ ธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ นายชวน เทียบน้ำอ่าง รองนายก พร้อมด้วยกลุ่มงานสวัสดิการสังคม และกองช่าง อบต.แม่สำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านท่าโพธิ์ ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เพื่อสำรวจและวางแผนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) ปี 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร