:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย

27 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 27 เมษายน 2566  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหาร นายณรงค์ ธุรี นายก อบต.แม่สำ นายชวน เทียบน้ำอ่าง นายบุญช่วยปานบุตร รองนายก อบต.แม่สำ นายโรจน์ อินดนตรี เลขานุการนายก อบต.แม่สำ จ่าเอกจักเรศ มั่นสวาทะไพบูลย์ ปลัด อบต.แม่สำ และ นายเกื้อ แพ่งเมือง รองปลัด อบต.แม่สำ  เพื่อขอขมาลาโทษ และรับพรให้เกิดความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้มีการถวายเครื่องสักการะศาลเจ้าที่ประจำ อบต.แม่สำ และรถยนต์ เครื่องมือต่างๆตามประเพณี  เนื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณ และสร้างความรักความสามัคคี ขนบธรรมเนียบประเพณีอันดีงามขององค์กร 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร