:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: อบต.แม่สำ รณรงค์ประชาสัมพันธ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และร่วมรณรงค์การพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

5 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายณรงค์ ธุรี นายก อบต.แม่สำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ อบต.แม่สำ ร่วมกับ รพ
สต.ทั้ง 3 แห่งได้แก่ รพ.สต.แม่สำ รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์ รพ
.สต.บ้านสะพานยาว ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนตำบลแม่สำ และจิตอาสา ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และร่วมรณรงค์การพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นช่วงแพร่ระบาดในฤดูฝนนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร