:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: โรงเรียนบ้านแม่สาน

5 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

โรงเรียนบ้านแม่สาน เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2516 หม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตฯเสด็จเยี่ยมราษฎรพร้อมด้วยคณะแพทย์หลวงตามพระราชประสงค์พระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร ทรงมีพระราชกระ แสรับสั่งให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นและจัดหาครูมาจัดการเรียนการสอน โดยในขณะนั้นแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นหัวหน้าคณะจัดสรรเงิน อปค. ให้แก่ทางอำเภอเพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2516 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยโดยมีนายกลม ทรดล ครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนไก่เขี่ย อาสารับตำแหน่งครูใหญ่พร้อมด้วยครูอีกคนหนึ่ง คือนายสมชาย ดวงเกิด โดยขณะนั้นมีนักเรียน 28 คน หลังจากเปิดทำการเรียนการสอนได้เพียง 2 ปีเศษ

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประสงค์ทรงเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎร ทรงพระราชทานสิ่งของแก่คณะครู นักเรียน และราษฎรชาวหมู่บ้านแม่สาน นำความปลาบปลื้มและความเป็นสิริมงคลมาสู่ชาวบ้านแม่สานโรงเรียนบ้านแม่สาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ระยะทางห่างจากที่ว่าการอ.ศรีสัชนาลัย ประมาณ 55 กมตั้งอยู่ในถิ่นธุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง (ยางขาวหรือปะกากอญอ) นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพทำไร่ ทำนา เก็บของป่า ล่าสัตว์ ปัจจุบันมีการพัฒนาไปปลูกผลไม้ เช่น กล้วย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร