:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ชื่อ: วังขอนงุ้น สวนส้มปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี

23 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

        ชุมชนต้นแบบบ้านวังขอนงุ้น ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 7 บ้านปากสาน ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย คนในพื้นที่นิยมปลูกส้มเป็นอาชีพหลัก และมีการส่งเสริมให้ผู้ปลูกส้มชุมชนบ้านวังขอนงุ้น  ลดการใช้สารเคมีในการปลูกส้ม เปลี่ยนสวนส้มที่เคยใช้สารเคมี ให้กลับกลายเป็นสวนส้มปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี หันไปพึ่งพิงธรรมชาติ ทั้งในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักไล่แมลง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งคนในชุมชนที่เป็นทั้งเกษตรกร และผู้บริโภค

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร