:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809

ติดต่อเรา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ
เลขที่ 327 หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055-019809

 

สำนักปลัด
ต่อ 11
กลุ่มงานสวัสดิการ
ต่อ 16
กองคลัง
ต่อ 12
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่อ 17
กองช่าง
ต่อ 13
นายก
ต่อ 18
กองการศึกษา
ต่อ 14
ปลัด
ต่อ 19
กองสาธารณสุข
ต่อ 15
ตรวจสอบภายใน
ต่อ 21
 
E-mail : info@maesam.go.th
Website : www.maesam.go.th
Socail Network : Faceboook : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น