:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809
ประธานผู้สูงอายุ
นายโรจน์ อินดนตรี
ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่สำ