:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809
ข้อมูลผู้บริหาร
นายณรงค์ ธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ
โทร: 095-8681478 /082-4065230
นายชวน เทียนน้ำอ่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ
โทร: 062-6491177
นายบุญช่วย ปานบุตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ
087-1951953
นายโรจน์ อินดนตรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ
โทร: 093-5466287
จ่าเอกจักเรศ มั่นสวาทะไพบูลย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ
โทร: 094-6361988
นายเกื้อ แพ่งเมือง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ
โทร: 0899602700