:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 055 - 019809
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายอธิภัทร เที่ยงตรง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ